Aparte module teamvorming

De training

De aparte module Teamvorming is een 2-daagse training in groepsvorm met als doel een bestaand team optimaal onderling te laten samenwerken.

Deze teamtraining is een uitstekende aanvulling op de trainingen Leiderschap voor managementteams of Leiderschap voor salesteams, maar kan ook succesvol op zich staand worden ingezet. De training bestaat uit 2 aaneengesloten dagen, met op de eerste dag een avondprogramma en een overnachting.

Door middel van analyses en ontnuchterende oefeningen ontstaat er in deze 2 dagen een verhelderend inzicht in de communicatieprocessen binnen het team. Aan de hand van toegesneden analysetechnieken wordt de emotionele ruimte gecreëerd om persoonlijke kwaliteiten in te kunnen zetten ten gunste van het collectief waardoor individuele belangen in lijn komen met die van de groep. Aldus ontstaat er wederzijds respect voor ieders inzet, talenten en prestaties en wordt bijvoorbeeld opbouwende kritiek steeds minder als aanval ervaren.

De inhoud en werkwijze van deze training is gebaseerd op jarenlange studies en ervaringen en bevat een uitgebalanceerde combinatie van instrumenten die tot direct bruikbare inzichten leiden.

Praktische informatie

Doorlooptijd
2 aaneengesloten dagen met overnachting

Tijden
Dag 1 van 10:00 uur tot 22:00 uur
Dag 2 van 9:00 uur tot 17:00 uur

Aantal deelnemers
Maximaal 16

Locatie
Conferentiecentrum Kaap Doorn

Tarief
€  1.245,- ex. BTW p.p.

Werkwijze

Deze training is een collectief bewustwordingsproces. Bewustwording kan worden omschreven als het milde schokeffect van een plotseling doorbrekend inzicht waarvan de consequenties die hiermee samenhangen zich ongegeneerd manifesteren.

De enige manier om een verandering teweeg te brengen in houding en gedrag van de teamleden ten gunste van de ontwikkeling in het team, is het aangaan van deze confrontatie. Om dit risico-vrij te kunnen doen staat inzicht in het eigen gedrag en begrip voor het gedrag van de andere teamleden in deze teamtraining centraal.

Het groepsproces waarbij iedere deelnemer tevens waarnemer is van deze ontwikkeling bij de anderen leidt tot een positieve druk en een krachtige onderlinge motivatie om deze drempel niet alleen te nemen maar zelfs als opluchting te ervaren. Het gevolg is dat deze twee dagen leiden tot individueel bewust gedrag dat het groepsbelang voorop stelt zonder het eigenbelang tekort te doen.

Curriculum

Dag 1 

 • Introductie
 • Persoonlijke positiebepaling met betrekking tot teamgericht handelen
 • Positieve beheersing van conflictsituaties
 • Uitwerken van groepsbeeld en eigen beeld ten aanzien van:
  Succescriteria, teamcriteria, emotionele intelligentiecriteria en leiderschapscriteria
 • Spelenderwijs ervaren van:
 • Eigen gedragsstructuur, gedragsstructuur van de andere teamleden en gedragsstructuur van het team als geheel
 • Conflictbeheersing in het spanningsveld tussen persoonlijke verwachting en realiteit

Dag 2

 • 4 specifieke technieken voor de omgang met confrontaties
 • Persoonlijke psychische prestatieanalyse
 • Aanleidingen voor aanpassing van de stijl van leidinggeven
 • Feedback van sterktes en feedback van verbeteringsruimte
 • Gedachten letterlijk als kracht ervaren door middel van een ‘karatetest’
 • Actieplan voor de praktijk

Resultaten

Individueel

 • Respect van de anderen in het team leidt tot meer vrijheid om de eigen kwaliteiten aan te bieden en in te zetten.
 • Gelijkwaardig gedrag tussen de verschillende teamleden betekent voor de één ruimte om zich sterker te manifesteren, voor de ander een meer bescheiden opstelling.
 • Waardering van de andere teamleden als gevolg van beter begrip geeft zelfvertrouwen.
 • De wetenschap zinvol bij te dragen aan een groter doel geeft enorm veel energie.
 • Juist het gevoel gedragen te worden door collega’s draagt sterk bij aan autonoom en authentiek handelen.

Collecief

 • In een geolied team worden alle kwaliteiten gemobiliseerd en onderlinge hindernissen afgebouwd waardoor de slagkracht optimaliseert.
 • Een geolied team dwingt respect af als voorbeeld voor andere teams.
 • In een team voelt ieder zich verantwoordelijk voor het totale resultaat waardoor faalkosten, interne bureaucratie, nalatigheid, etc. niet meer worden geaccepteerd.
 • Veranderingen als reorganisatie en her-oriëntatie zou door solitaire spelers kunnen worden gefrustreerd, door collega’s die als teamleden functioneren niet.
 • De natuurlijke behoefte aan competitie uit zich niet meer als wrijving binnen de organisatie maar als stuwkracht op weg naar het gezamenlijk doel.

Ervaringen

 • "De Moverum training heeft een opbouwend, motiverend en constructief teambuilding effect gegenereerd binnen mijn management team en heeft daarmee geheel voldaan aan wat wij zochten."

  Mark Vorsselmans
  Mark Vorsselmans Gedelegeerd Bestuurder | Vorsselmans NV
 • “De training heeft mij geleerd dat je gedrag veel belangrijker is dan alleen je kennis en kunde. Het beïnvloeden van mensen en het bewust hierop sturen bepaalt de mate van persoonlijk succes.”

  Remco Dijkmans
  Remco Dijkmans Ontwikelingsmanager | AM Real Estate Development

Locatie

De locatie waar de trainingsdagen zullen plaatsvinden is vanzelfsprekend in overleg nader te bepalen. De voorkeur gaat sterk uit naar een rustige locatie buiten de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers met een mogelijkheid tot overnachten op het terrein.
De ervaring leert dat dit de concentratie en daarmee de ontwikkeling in het team sterk bevordert.

Mooi voorbeeld van een geschikte locatie is

Conferentiecentrum Kaap Doorn
Postweg 9
3941 KA Doorn
tel. 0343 –  41 42 41

 

Aparte module teamvorming

2 trainingsdagen € 1.245,= ex. BTW per persoon.

Moverum beschouwt het als haar opdracht om te bereiken dat eenieder die aan de start verschijnt ook de finish haalt. Waar dat extra inspanning vraagt, zullen wij niet schromen die te leveren.

Brochure


Offerte aanvragen