Leiderschap voor managementteams

De training

Als het beleid goed is en de medewerkers verstaan hun vak, waarvoor heeft een organisatie dan eigenlijk nog managers nodig?

De tijd dat managers uitsluitend tot taak hadden om de medewerkers hun vak te leren ligt ver achter ons. Managers van vandaag hebben tot taak om de veranderingen binnen de muren van de organisatie minimaal gelijke tred te doen houden met de veranderingen buiten de muren van de organisatie. Waar het beleid vaak een papieren exercitie is, daar is de manager degene die dat moet omzetten in actie.

Dat betekent concreet dat managers tot taak hebben om de medewerkers door de continue stroom van verandering heen te leiden met behoud van functionaliteit. Omdat dit zich op elke afdeling afspeelt is de kans groot dat afdelingen in elkaars vaarwater terecht komen.

Daarom is onderlinge samenwerking een vereiste. Het impliceert leidinggeven aan medewerkers, leidinggeven aan collega managers, leidinggeven aan de directie en vaak ook leidinggeven aan externe partijen. Eenduidig in benadering, doortastend in aanpak en stimulerend in stijl is de beste garantie om deze tijd van overrompelende vernieuwing te kunnen volgen.

Praktische informatie

Doorlooptijd
6 dagen verspreid over 6 maanden

Tijden
Telkens van 9:00 uur tot 17:00 uur

Aantal deelnemers
Minimaal 6

Locatie
Conferentiecentrum Kaap Doorn

Tarief
€  3.680,- ex. BTW p.p. all inclusive

Werkwijze

De training Leiderschap voor groepen managers™ is ontwikkeld voor teams van leidinggevenden die hun effect op de organisatie willen vergroten. Deze 6-daagse opleiding in groepsvorm is de meest complete kerntraining op de markt die leidt tot meesterschap in de aansturing van mensen en processen.

Mensen doen niet zozeer wat je zegt, ze kijken eerder wat je doet. Dat betekent voorbeeldgedrag. Voorbeeldgedrag vraagt doelgerichtheid, doortastendheid, toegankelijkheid en lef van de leidinggevende. Rond deze 4 kernthema’s is het trainingsprogramma geconcentreerd, begeleid door toegespitste benaderingswijzen. Groei in persoonlijkheid is hierbij een individueel proces, het uitrollen van het beleid en de onderlinge stroomlijning van de werkprocessen echter vraagt om de eenduidigheid van een team dat zich als eenheid opstelt en gedraagt.

Om te bereiken dat deze thematiek tot een persoonlijkheidskenmerk wordt van elke deelnemer en daarmee van het gehele team, is deze training opgebouwd uit een combinatie van essentiële inzichten in communicatieprocessen samen met eenvoudige, zeer effectieve gesprekstechnieken om daar leiding aan te geven. Plus, om het daadwerkelijk te implementeren, een toegesneden methode van zelfreflectie voor duurzame persoonlijke ontwikkeling van elk teamlid. Het gezamenlijk bouwen aan collectieve slagkracht maakt de onderlinge samenwerking tot een stimulerend  groepsproces dat het team in staat stelt om als eenheid op te treden.

De training bestaat uit 2 fasen. Een eerste fase van 5 trainingsdagen met tussenliggende praktijk-intervallen van 3 weken om alle theorie, technieken en inzichten tot de juiste diepgang te brengen en een tweede fase van een losse dag voor de evaluatie van de praktijkervaringen, individuele cases, de nodige herhaling en verdieping.

Moverum werkt met een uitsluitend positieve benadering waardoor pijnlijke confrontaties niet nodig zijn om zelfinzicht te verwerven. Geen vaag gedoe dat vooral vragen oproept en ook geen trucjes die de ander niet door mag hebben, maar een hecht team van sterke persoonlijkheden met een direct toepasbaar pakket aan gereedschappen èn de vaardigheid om ze beheerst te gebruiken.

Curriculum

Dag 1 

 • Introductie
 • Welke processen hebben leiding nodig?
 • Taken versus doelen
 • Wie of wat bepaalt mijn zienswijze?
 • Gesprekstechniek deel 1: Motivatie
 • Presentatietechniek deel 1: Houding en eenvoud

Dag 2

 • Evaluatie 1e praktijkinterval
 • De kern en de functie van vraagtechniek
 • Presentatietechniek deel 2: Aandacht en impact
 • De tijd als bondgenoot deel 1: Wat behoeft mijn aandacht?
 • Gesprekstechniek deel 2: Mensen direct aanspreken
 • Invloed naar boven deel 1: Gelijkwaardig gedrag

Dag 3 

 • Evaluatie 2e praktijkinterval
 • De drie universele menselijk oerbehoeftes
 • De tijd als bondgenoot deel 2: Keuzes maken en delegeren
 • De vier beginselen van daadkrachtig leidinggeven
 • Gesprekstechniek deel 3: Controleren
 • Invloed naar boven deel 2: De drie gesproken talen

Dag 4 

 • Evaluatie 3e praktijkinterval
 • De cyclus van transformatie
 • Beheerst reageren
 • Doelgericht leiden van vergaderingen
 • Gesprekstechniek deel 4: Corrigeren
 • Invloed naar boven deel 3: Makelaar in belangen

Dag 5

 • Evaluatie 4e praktijkinterval
 • Persoonlijke stijl van leidinggeven
 • De tijd als bondgenoot deel 3: De strijd met de zandkorrels
 • Doordringen in het onderbewustzijn en het geheugen
 • Gesprekstechniek deel 5: Kwalificeren
 • Mijn sterktes, mijn stijl, mijn organisatie, mijn toekomst

Dag 6 

 • Evaluatie van bereikte persoonlijke doelstellingen
 • De vier groeistadia van bewustwording
 • Verwachting versus realiteit
 • De wendbaarheid van overtuigingen
 • Gesprekstechniek deel 6: Diplomatiek discussies leiden
 • Afsluiting en afspraken

Resultaten

Voor de teamleden

 • Beheersen van eigen houding, gedrag en uitstraling
 • Groter overzicht over de belangen van betrokken partijen
 • Gelijkwaardige invloed, zowel naar boven als naar beneden
 • Helder, inspirerend, met gezag en impact presenteren
 • Goede werk/privé balans door bewuste omgang met tijd
 • Sterkere persoonlijkheid door verdiept zelfinzicht

Voor het team / de organisatie

 • Sterk teamvormend effect met complementaire werking
 • Optreden als gesloten eenheid doet anderen volgen
 • Meer ondernemerschap bij uitvoerende partijen
 • Duidelijkere verticale informatie-uitwisseling met de top
 • Eenduidigheid en saamhorigheid binnen het eigen niveau
 • Grotere doelgerichte experimenteer-vrijheid voor innovatie

Voor de teamleden

 • Bewust kunnen sturen van lichaamstaal
 • Inspirerend en helder presenteren
 • Effectievere communicatie met medewerkers, collega’s en directie
 • Gemakkelijker delegeren
 • Hogere productiviteit en betere werk/privé balans

Voor het team / de organisatie

 • Meer draagvlak voor doelgerichte initiatieven
 • Meer ruimte voor ontwikkeling van medewerkers
 • Groter aandeel in de relevante beleidsvorming
 • Betere interne en externe relaties
 • Sterkere persoonlijkheid door verdiept zelfinzicht

Ervaringen

 • “Een buitengewoon inspirerende training die ik veel mensen in mijn omgeving, zowel zakelijk als privé gun en zal aanraden. Het heeft ertoe bijgedragen dat ik veel zekerder, positiever en zelfs gelukkiger in het (zakelijke) leven sta. Ook mijn omgeving is dit niet ontgaan.”

  Caroline van Aken
  Caroline van Aken Senior Recruiter | MC Groep
 • "Ik bemoeide mij nooit met trainingen maar dit is anders. Deze training gaat dan niet alleen over gedrag, ik heb gemerkt dat deze training de mensen op een dieper niveau raakt. Moverum verbetert daardoor de hele organisatie. De medewerkerstevredenheid is met sprongen omhoog gegaan."

  Gerlach Cerfontaine
  Gerlach Cerfontaine vml. President-Directeur | Schiphol Group

Locatie

De training Leiderschap voor groepen managers™ vindt bij voorkeur plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn. Deze locatie kenmerkt zich door de vriendelijke en professionele sfeer, de vrije omgeving, de lekkere koffie en de goede lunch.

Conferentiecentrum Kaap Doorn
Postweg 9
3941 KA Doorn
tel. 0343 –  41 42 41

 

Leiderschap voor groepen managers™

6 trainingsdagen € 3.680,= ex. BTW per persoon.

Dit is inclusief:

 • accommodatie
 • voorbesprekingen en voorbereiding
 • schrijfmateriaal, syllabi en naslagwerk
 • eventuele inhaalsessies
 • eigen online forum

Moverum beschouwt het als haar opdracht om te bereiken dat eenieder die aan de start verschijnt ook de finish haalt. Waar dat extra inspanning vraagt, zullen wij niet schromen die te leveren.

Brochure


Offerte aanvragen