Leiderschap voor directieteams

De training

De training Leiderschap voor managementteams™ is speciaal ontwikkeld voor teams van eindverantwoordelijken die het voortouw willen nemen op weg naar een intelligente bedrijfscultuur.

Managementteams bestaan meestal uit managers die door hun divisie als de hoogste leidinggevende worden gezien. Het is in de ogen van de divisie de persoon die het beleid vertaalt in de doelen en de taken van de afdelingen waaruit de divisie bestaat. Dat impliceert dat deze managers ook degenen zijn die in de functionele voorwaarden moeten voorzien die de divisie nodig heeft om aan de wensen van het beleid te kunnen voldoen.

Dat maakt MT leden tot autonome spelers in de rol van ‘makelaar in belangen’. Het is meestal de manager wiens stem doorklinkt in het beleid, die onder zich de dingen gemakkelijker gedaan krijgt, gerespecteerd wordt door de bestuurders en bevrijd is van de chantage van de klok.

Leiderschap op dit niveau betekent niet alleen dat invloed naar beneden en invloed naar boven minstens even groot moeten zijn, het betekent ook eenduidigheid in stijl van leidinggeven door alle collega MT leden, om informatielekstromen en communicatieve wrijvingsverliezen uit te sluiten.

Praktische informatie

Doorlooptijd
7 dagen verspreid over 7 maanden

Tijden
Telkens van 9:00 uur tot 17:00 uur

Aantal deelnemers
Minimaal 6

Locatie
Huis de Salentein in Nijkerk

Tarief
€  5.895,- ex. BTW p.p. all inclusive

Werkwijze

Deze 7-daagse opleiding in groepsvorm is de meest complete kerntraining op de markt die leidt tot meesterschap in de aansturing van de essentiële menselijke bedrijfsprocessen.

Deze training gaat, anders dan gebruikelijk, uit van de essentie van intermenselijke communicatie: Geef mensen energie en ze zijn overal voor in, ontneem ze hun energie en ze zijn overal tegen. Dat is nadrukkelijk iets anders dan ‘aardig of onaardig zijn’. Mensen doen niet zozeer wat je zegt, ze kijken eerder wat je doet. Bedrijfsculturen worden sterk beïnvloed door een consequente houding en beheerst gedrag van de top. Het aansturen van een vrije, constructieve en intelligente bedrijfscultuur vraagt meer dan ooit de directe aansturing van mensen.

Een van de belangrijkste kenmerken van managementteams is dat direct leidinggeven aan de medewerkers vaak hier begint. MT leden sturen anderen aan in houding en gedrag maar ze worden zelf niet aangestuurd omdat bestuurders zich daar niet mee bezighouden. De ontwikkeling van de sterke persoonlijkheid die dit verlangt is een individueel groeiproces.

De effectiviteit echter waarmee de organisatie met beleidsmaatregelen omgaat en de manier waarop de beleidsmakers reageren op de wensen van de organisatie, wordt bepaald door de eenduidigheid waarop het MT naar beneden optreed en de eenheid waarmee het MT zich naar boven manifesteert.

Om dit te bereiken is deze training opgebouwd uit een combinatie van essentiële inzichten in intermenselijke communicatieprocessen, zeer effectieve gesprekstechnieken om daar leiding aan te geven en een toegesneden methode van zelfreflectie voor duurzame persoonlijke ontwikkeling van elk teamlid.

De training bestaat uit 2 fasen. Een eerste fase van 5 trainingsdagen met tussenliggende praktijk-intervallen van 3 weken om alle theorie, technieken en inzichten tot de juiste diepgang te brengen en een tweede fase van 2 losse dagen voor de evaluatie van de praktijkervaringen, individuele cases, de nodige herhaling en verdieping.

Curriculum

Dag 1 

 • Introductie
 • Welke processen hebben leiding nodig?
 • Taken versus doelen / macht versus gezag
 • Wie of wat bepaalt mijn zienswijze?
 • Gesprekstechniek deel 1: Vitaliseren
 • Presentatietechniek deel 1: Houding en eenvoud

Dag 2

 • Evaluatie 1e praktijkinterval
 • Leiding geven aan onbewuste processen
 • Presentatietechniek deel 2: Aandacht en impact
 • De functie van tijd in een organisatie
 • Gesprekstechniek deel 2: Mensen direct aanspreken
 • Evenwicht in belangen deel 1: Gelijkwaardig gedrag

Dag 3 

 • Evaluatie 2e praktijkinterval
 • Waardering als asset
 • Blussen of laten uitbranden?
 • De vier beginselen van leiderschap
 • Gesprekstechniek deel 3: Controle loslaten
 • Evenwicht in belangen deel 2: De drie gesproken talen

Dag 4 

 • Evaluatie 3e praktijkinterval
 • De cyclus van transformatie
 • Beheerst denken / beheerst reageren
 • Greep op de vergadercultuur
 • Gesprekstechniek deel 4: Corrigeren
 • Evenwicht in belangen deel 3: Makelaar

Dag 5

 • Evaluatie 4e praktijkinterval
 • Persoonlijke stijl van leidinggeven
 • De strijd met de zandkorrels
 • Doordringen in het onderbewustzijn
 • Gesprekstechniek deel 5: Kwalificeren
 • Mijn sterktes, mijn stijl, mijn organisatie, mijn toekomst

Dag 6 

 • Evaluatie 5e praktijkinterval
 • De vier groeistadia van bewustwording
 • Verwachting versus realiteit
 • De wendbaarheid van overtuigingen
 • De ijzeren logica van de gevoelsprocessen
 • Gesprekstechniek deel 6: Diplomatie in discussies

Dag 7

 • Evaluatie 6e praktijkinterval
 • Mijn uitstraling, mijn autoriteit, mijn invloed
 • De beperkingen van ons voorstellingsvermogen
 • Overzicht in complexe situaties
 • Evaluatie van bereikte doelstellingen
 • Afsluiting en afspraken

Resultaten

Voor de teamleden

 • Beheersen van eigen houding, gedrag en uitstraling
 • Bewust kunnen oproepen van gewenste reacties
 • Boven de partijen staan met zicht op informele processen
 • Gelijkwaardigheid met directie, collega’s en betrokken partijen
 • Bredere visie op korte termijn tactiek en lange termijn strategie
 • Helder, inspirerend, met gezag en impact presenteren
 • Goede werk/privé balans door bewuste omgang met tijd
 • Sterkere persoonlijkheid door verdiept zelfinzicht

Voor het team / de organisatie

 • Sterk teamvormend effect dat doorwerkt op afdelingen
 • Eenduidigheid in de aansturing van uitvoerende partijen
 • Exponentieel grotere invloed op de organisatie
 • Breder draagvlak voor noodzakelijke of gewenste ingrepen
 • Ontwikkeling van ondernemerschap in de organisatie
 • Bewuster en organisatorisch sterker intern tegenspel
 • Duidelijkere verticale informatie-uitwisseling tussen partijen
 • Grotere doelgerichte experimenteer-vrijheid voor innovatie

Voor de teamleden

 • Bewust kunnen sturen van lichaamstaal
 • Inspirerend en helder presenteren
 • Effectievere communicatie met medewerkers, collega’s en directie
 • Gemakkelijker delegeren
 • Hogere productiviteit en betere werk/privé balans

Voor het team / de organisatie

 • Meer draagvlak voor doelgerichte initiatieven
 • Meer ruimte voor ontwikkeling van medewerkers
 • Groter aandeel in de relevante beleidsvorming
 • Betere interne en externe relaties
 • Sterkere persoonlijkheid door verdiept zelfinzicht

Ervaringen

 • “De Moverum trainingen zijn letterlijk 'life changing'. Ik heb in mijn leven meer dan 40 trainingen gevolgd maar geen enkele zo goed als deze. Het is de enige training die ik durf aan te bevelen aan zowel zakenrelaties als vrienden en familie in de geruststellende wetenschap dat ze heel veel waarde krijgen voor hun geld.”

  Maurice Bakker
  Maurice Bakker Founder/COO at Holland Startup
 • "Moverum heeft ons team van locatiedirecteuren een nieuwe impuls gegeven. Veel zaken herkenden we uit onze dagelijkse management- en communicatiepraktijk. Door de intensieve training zetten we managementvaardigheden bewuster in en spreken we dezelfde taal. Merkbaar effectief leiderschap!"

  Herman den Hollander
  Herman den Hollander Directeur | Wartburg College Dordrecht

Locatie

De Moverum training Leiderschap voor managementteams™ vindt bij voorkeur plaats in Huis de Salentein in Nijkerk. Deze locatie kenmerkt zich door de uitmuntende stijl, de vrije omgeving, de goede koffie en de uitstekende lunch.

Huis de Salentein
Putterstraatweg 5
3862 RA Nijkerk
tel. 033 – 247 52 11

Leiderschap voor managementteams™

7 trainingsdagen € 5.895,= ex. BTW. per persoon

Dit is inclusief:

 • accommodatie
 • voorbesprekingen en voorbereiding
 • schrijfmateriaal, syllabi en naslagwerk
 • eigen online forum
 • eventuele inhaalsessies

Moverum beschouwt het als haar opdracht om te bereiken dat eenieder die aan de start verschijnt ook de finish haalt. Waar dat extra inspanning vraagt, zullen wij niet schromen die te leveren.

Brochure