In-company trainingen voor teams

Leiderschap in teamverband is een bijzonder principe want het lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn. Goed en geolied functioneren van een groep mensen met een vergelijkbare hiërarchische positie heeft daarom twee voorwaarden: de groep moet bestaan uit mensen die individueel competent zijn èn complementair aan elkaar. Maar misschien nog wel belangrijker: ze moeten elkaar met één woord kunnen begrijpen. Dan pas kan een team één geluid laten horen, als eenheid optreden en een gezamenlijk beleid voeren.

Individuele slagvaardigheid heeft een directe relatie met de onderlinge verstandhouding, de mate waarin ieder snapt wat een ander voor ogen heeft. Ook dit is leiderschap. Ontwikkel dat gezamenlijk en er ontstaat als vanzelf eenduidige onderlinge communicatie. Daarmee wordt de samenwerking steeds effectiever en de bijdrage aan de ontwikkeling van de gehele organisatie wordt sterk en transparant.

Daarom zijn alle Moverum in-company trainingen gebaseerd op hetzelfde bronprincipe: gezamenlijk het persoonlijk ontwikkelingsproces doorlopen zodat elk teamlid sterker en effectiever wordt dan ooit tevoren, alle betrokkenen elkaar direct gaan begrijpen door de eenduidige ‘taal’ die ontstaat en waardoor de natuurlijke samenwerking vanzelfsprekend wordt.

Leiderschap voor directieteams

7-daagse opleiding
in groepsvorm
verspreid over 7 maanden
voor directieteams.

€ 5.895,- p.p.

Leiderschap voor managementteams

6-daagse opleiding
in groepsvorm
verspreid over 6 maanden
voor managementteams.

€ 3.680,- p.p.

Leiderschap voor salesteams

5-daagse opleiding
in groepsvorm
verspreid over 5 maanden
voor salesteams.

€ 2.770,- p.p.

Aparte module teamvorming

Aanvullende groepsopleiding
van 2 aaneengesloten dagen
voor bestaande en te vormen teams.

€ 1.245,- p.p.