Leiderschap voor directeuren

De training

De Moverum training Leiderschap voor directeuren™ is ontwikkeld voor eindverantwoordelijken die klaar zijn voor the next level. Deze 7-daagse opleiding in groepsvorm is de meest complete kerntraining op de markt die leidt tot meesterschap in de rationele aansturing van essentiële menselijke bedrijfsprocessen.

Deze training is, anders dan gebruikelijk, niet primair gebaseerd op een instrumentele of situationele aanpak, maar gaat uit van de essentie: Geef mensen energie en ze zijn overal voor in (ontneem ze hun energie en ze zijn overal tegen).

Dat is nadrukkelijk iets anders dan ‘aardig zijn’. Mensen doen niet wat je zegt, ze kijken wat je doet. Bedrijfsculturen worden sterk beïnvloed door een consequente houding en beheerst gedrag van de top. Het aansturen van een vrije, constructieve en intelligente bedrijfscultuur vraagt meer dan ooit de directe aansturing van mensen. Het is de leider die de managers hierin voorgaat.

In deze tijd van ontwrichtende innovatie is dit een essentiële voorwaarde om een bedrijf geschikt te maken voor de 21ste eeuw.

Praktische informatie

Doorlooptijd
7 dagen verspreid over 7 maanden

Tijden
Telkens van 9:00 uur tot 17:00 uur

Aantal deelnemers
Maximaal 8

Locatie
Conferentiecentrum Kaap Doorn

Tarief
€  5.895,- ex. BTW all inclusive

Werkwijze

De macht van de een is de onmacht van de ander. Onmacht maakt mensen incompetent. Gezag daarentegen is de mate van ontzag die anderen tot bloei brengt. Gezag is een vorm van beheerst gedrag en beheerst gedrag is een kwestie van beheerst denken. Een andere toon geeft een ander patroon.

Deze training leidt tot een hoge vorm van leiderschap. Wel degelijk gebaseerd op inzichten, gesprekstechnieken en persoonlijkheidsontwikkeling, echter gericht op het gegeven dat een organisatie de tendens vertoont om in lijn te komen met de denkstijl van een krachtige leider. Bewuste leiders maken bewuste organisaties. Dit groepsproces is een ontdekkingsreis in de onverwachte mogelijkheden van bewustwording en aansturing.

Dit vergt een stijl van doceren waarbij de impact van de samenwerking zich in vrijheid kan doorzetten in de feitelijk oneindige groeipotentie van de deelnemers. Aangezien deze meestal buiten de beroemde comfortzone ligt, is het aangenaam om te ontdekken hoeveel vrijheid er is daarbuiten. Sterker nog, het is een verademing voor jezelf en je omgeving als je niet meer belemmerd wordt door de imaginaire kaders van het beeld dat je van jezelf wenst uit te dragen.

De training bestaat uit 2 fasen. Een eerste fase van 5 trainingsdagen met tussenliggende praktijk-intervallen van 3 weken om de inzichten, de technieken en hun praktische waarde op snelheid te brengen en een tweede fase van twee losse dagen voor individuele cases en verdieping.

Een mooie manier om je netwerk te vergroten met collega’s van gelijk niveau.

Curriculum

Dag 1 

 • Introductie
 • Welke processen hebben leiding nodig?
 • Taken versus doelen / macht versus gezag
 • Wie of wat bepaalt mijn zienswijze?
 • Gesprekstechniek deel 1: Vitaliseren
 • Presentatietechniek deel 1: Houding en eenvoud

Dag 2

 • Evaluatie 1e praktijkinterval
 • Leiding geven aan onbewuste processen
 • Presentatietechniek deel 2: Aandacht en impact
 • De functie van tijd in een organisatie
 • Gesprekstechniek deel 2: Mensen direct aanspreken
 • Evenwicht in belangen deel 1: Gelijkwaardig gedrag

Dag 3 

 • Evaluatie 2e praktijkinterval
 • Waardering als asset
 • Blussen of laten uitbranden?
 • De vier beginselen van leiderschap
 • Gesprekstechniek deel 3: Controle loslaten
 • Evenwicht in belangen deel 2: De drie gesproken talen

Dag 4 

 • Evaluatie 3e praktijkinterval
 • De cyclus van transformatie
 • Beheerst denken / beheerst reageren
 • Greep op de vergadercultuur
 • Gesprekstechniek deel 4: Corrigeren
 • Evenwicht in belangen deel 3: Makelaar tussen de krachtvelden

Dag 5

 • Evaluatie 4e praktijkinterval
 • Persoonlijke stijl van leidinggeven
 • De strijd met de zandkorrels
 • Doordringen in het onderbewustzijn en het geheugen
 • Gesprekstechniek deel 5: Kwalificeren
 • Mijn sterktes, mijn stijl, mijn organisatie, mijn toekomst

Dag 6 

 • Evaluatie 5e praktijkinterval
 • De vier groeistadia van bewustwording
 • Verwachting versus realiteit
 • De wendbaarheid van overtuigingen
 • De ijzeren logica van de gevoelsprocessen
 • Gesprekstechniek deel 6: Diplomatie in discussies

Dag 7

 • Evaluatie 6e praktijkinterval
 • Mijn uitstraling, mijn autoriteit, mijn invloed
 • De beperkingen van ons voorstellingsvermogen
 • Overzicht in complexe situaties
 • Evaluatie van bereikte doelstellingen
 • Afsluiting en afspraken

Resultaten

Voor jezelf

 • Beheersen van eigen houding, gedrag en uitstraling
 • Bewust kunnen oproepen van gewenste reacties
 • Boven de partijen staan met zicht op informele processen
 • Gelijkwaardigheid met MT, RvC, RvT, externe partijen
 • Bredere visie op korte termijn tactiek en lange termijn strategie
 • Helder, inspirerend, met gezag en impact presenteren
 • Goede werk/privé balans door bewuste omgang met tijd
 • Sterkere persoonlijkheid door verdiept zelfinzicht

Voor je directe omgeving

 • Meer ruimte, vrijheid en ondersteuning voor beleidsvorming
 • Breder draagvlak voor noodzakelijke of gewenste ingrepen
 • Sterkere interne stroomlijning met minder discussie
 • Grotere zelfstandigheid van uitvoerende partijen
 • Duidelijkere verticale informatie-uitwisseling met de top
 • Eenduidigheid en saamhorigheid binnen het MT
 • Grotere doelgerichte experimenteer-vrijheid voor innovatie
 • Meer doortastendheid en groter probleemoplossend vermogen
 • Bewust kunnen sturen van lichaamstaal
 • Direct aansturen van menselijk gedrag
 • Effectievere communicatie met MT, RvC en relaties
 • Inspirerend en helder presenteren
 • Hogere productiviteit en betere werk/privé balans
 • Grotere scope en sterkere visie
 • Meer draagvlak voor noodzakelijke ingrepen
 • Meer ruimte voor ontwikkeling van medewerkers
 • Meer vrijheid in beleidsvorming
 • Betere interne en externe relaties
 • Sterkere persoonlijkheid door verdiept zelfinzicht
 • Bedrijfscultuur als accelerator van initiatieven

Ervaringen

 • “De Moverum trainingen zijn letterlijk 'life changing'. Ik heb in mijn leven meer dan 40 trainingen gevolgd maar geen enkele zo goed als deze. Het is de enige training die ik durf aan te bevelen aan zowel zakenrelaties als vrienden en familie in de geruststellende wetenschap dat ze heel veel waarde krijgen voor hun geld.”

  Maurice Bakker
  Maurice Bakker Founder/COO at Holland Startup
 • "Moverum is de missing link in management land. Deze 'herscholing' is een onverwachte verrijking met to the point instrumenten en dwingt tot zelfreflectie. A simple, shocking and stirring coctail of human resourcement. Een bedrijf hebben impliceert niet dat je die kunt runnen en behouden. Groei vraagt ondernemingsgeest en visie. Return on investment vraagt leiderschap van mensen. Dat kun je trainen bij Moverum."

  Claudia van der Lugt
  Claudia van der Lugt Owner | Alizonne Clinics
 • "Wat Moverum aanbiedt is een oplossing voor èlk organisatorisch vraagstuk. Had ik dit maar 30 jaar eerder geleerd."

  Willem Prinselaar
  Willem Prinselaar vml. President | ICI
 • "Zeer stimulerend."

  Alexander van Ketwich Verschuur
  Alexander van Ketwich Verschuur vml. Algemeen Directeur | Veer Pathe Voûte

Locatie

De Moverum training Moverend Leiderschap voor directeuren vindt plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn. Deze locatie kenmerkt zich door de vriendelijke en professionele sfeer, de vrije omgeving, de lekkere koffie en de goede lunch.

Conferentiecentrum Kaap Doorn
Postweg 9
3941 KA Doorn
tel. 0343 –  41 42 41

 

De Moverum training Leiderschap voor directeuren™ vindt een paar keer per jaar plaats in Huis de Salentein in Nijkerk. Deze locatie kenmerkt zich door de uitmuntende stijl, de vrije omgeving, de goede koffie en de uitstekende lunch.

Huis de Salentein
Putterstraatweg 5
3862 RA Nijkerk
tel. 033 – 247 52 11

Leiderschap voor directeuren™

7 trainingsdagen € 5.895,= ex. BTW.

Dit is inclusief:

 • accommodatie, lunches, koffie, thee en tussendoortjes
 • schrijfmateriaal, syllabi en naslagwerk
 • eventuele inhaalsessies
 • beoordeling van het eindrapport met inhoudelijke feedback

Moverum beschouwt het als haar opdracht om te bereiken dat eenieder die aan de start verschijnt ook de finish haalt. Waar dat extra inspanning vraagt, zullen wij niet schromen die te leveren.

Brochure